JACOB BROSTRUP

Future Nostalgia

4. - 25. marts


Det er med stor glæde vi nu hos KIRK Gallery kan præsentere Jacob Brostrup i en ny soloudstilling.
Siden vi startede med at arbejde med kunstneren i 2010, har hans karriere taget voldsom fart ikke mindst efter hans udsmykning på Christiansborg i 2018 med 7 store malerier.

Jacob Brostrup (f. 1973) har gennem årene opnået stor anerkendelse for sin evne til at arbejde med komplekse billeddannelser og samtidig arbejde med de modstridende elementer lagene imellem.

I Brostrups værker kommer vi tæt på disse komplekse, sammensatte og for os mere eller mindre fiktive universer. I sammenstillingerne mellem natur og kultur, skabes der spændingsfelter mellem flere virkeligheder, hvor de her flettes ind i hinanden og eksisterer side om side i det samme rum. Hovedmotivet ’forstyrres’ af de mange underliggende motiver og ofte opdages flere transparente lag og elementer først efter flere øjekast. Om vi er ude eller inde kan ofte entydigt være svært at bestemme.

Fotografiet er Brostrups ´skitseblok´, men som han selv udtrykker det, er fotografiet blot et afgrænset øjebliksbillede. Dette øjebliksbillede ønsker han gennem maleriet at udvide. Maleriets kvalitet er netop, at det kan spejle flere tidslige dimensioner på samme tid.
Som i en collage, sammenstiller Brostrup således flere virkeligheder, hvorved en sløring af det velkendte, det organiske i naturen og de hjemlige rammer, opstår.

Om udstillingens titel udtaler Brostrup:
‘Future Nostalgia’, handler om det uundgåelige i at nå til et punkt, hvor oplevelserne ligger bag en. Men med future foran, kan man vende det om og sige grib dagen og nyd det nu, for i fremtiden bliver det (kun) minder.

Brostrups særlige teknik, med at trække den endnu ikke tørre oliemaling ud i lange rillede strøg, er et særkende, og noget der giver værkerne et vibrerende, nærmest sitrende udtryk. Gennem kunsthistorien har slør eller sløring været et meget brugt greb, og med disse rillede strøg opnås netop en effekt af, at der ligger noget bag, noget som vi ikke har direkte adgang til, og vi trækkes derfor nysgerrigt tæt på værkerne. Værkerne fremstår via disse vibrationer, med stor dynamik og energi, og vi rammes gennem de komplekse scenarier af et følelsesmæssigt clash mellem uro og fred. Her, såvel som i livet, fås det ene ikke uden det andet. Det vil altid være tilstede på samme tid og sted. Vi befinder os i en flydende verden, hvor intet er stationært. Vi og værkerne er således i konstant bevægelse og tilstede flere steder på én gang.

Udstillingsperiode | 4. – 25. marts